Tình hình bán hàng VAMA tháng 01 năm 2012

Tình hình bán hàng VAMA tháng 01 năm 2012. Trong tháng 1/2012 sản lượng bán hàng của các thành viên VAMA đạt 4.274 xe, giảm 60% so với tháng 1/2011 trong đó xe đa dụng, xe con và xe thương mại giảm lần lượt là 67 %, 56%, và 59%.
 
Vui lòng xem báo cáo bán hàng đính kèm để biết thêm chi tiết.

 
  Bắc Trung Nam Tổng số
Xe con             950         246           586      1,782
Xe cross-over               -              -                -              -  
Xe đa dụng MPV               76           38           204         318
Xe đa dụng SUV             221           93           297         611
Xe Minibus, Bus             147           13           119         279
Xe Tải, Pick-up & Van             474         227           512      1,213
Xe khác               -              -                -              -  
Tổng cộng          1,868         617        1,718      4,274(1)
Bus chassis               -              -               12           12
(1): Đã bao gồm số bán Mercedes Benz Vietnam

Nguồn tin: VAMA