Tình hình bán hàng của VAMA tháng 08 năm 2012

Các thành viên trong khối VAMA

Các thành viên trong khối VAMA

Trong tháng 8/2012 doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 7.056 xe, giảm 5% so với tháng 7/2012 và giảm 34% so với tháng 8/2011. So với cùng kỳ năm ngoái, doanh số bán hàng của thị trường trong 8 tháng đầu năm giảm 38%. Kết quả bán hàng của tháng 8/2012 dẫn đến dự báo thị trường năm nay sẽ kết thúc với khoảng 88.000 xe, giảm 4,6% so với dự báo từ tháng 7/2012
  • Doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 7.056 xe, bao gồm 2.500 xe con và 4.556 xe tải.
  • Xe con giảm mạnh ở mức 8 % so với tháng trước, xe tải giảm nhẹ 3%.
  • Sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 5.982  xe, giảm 4% so với tháng trước, số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 1074 xe, giảm 8% so với tháng trước .
Trong đó, sản lượng bán hàng theo chủng loại xe của các thành viên VAMA như sau:

  Bắc Trung Nam Tổng số
Xe con 929 293 790 2,012
Xe Cross-over - - - -
Xe đa dụng MPV 139 35 253 427
Xe đa dụng SUV 252 109 503 864
Xe Minibus, Bus 209 48 203 460
Xe Tải.Pick up & Van 897 412 1,158 2,467
Xe khác - - - -
Tổng cộng 2,426 897 2,907 6,448

Tác giả bài viết: Vama